👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق نگهداری زرد آلو در سرد خانه

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق نگهداری زرد آلو در سرد خانه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

1

‏فهرست مندرجات : ‏ژ

‏پيش گفتار

‏مقدمه

‏1- هدف ودامنه كاربرد

‏2- مراجع الزامي

‏3- اصطلاحات وتعاريف

‏4- شرايط برداشت محصول

‏5- سردكردن پس ازبرداشت

‏6- ترابري

‏7- سورت وبسته بندي ميوه زردآلو

‏8- نگهداري درسردخانه

‏9- عمليات پس ازخاتمه نگهداري درسردخانه

‏10- ضدعفوني اتاقهاي سردخانه ووسايل بسته بندي

2

‏پيش گفتار

‏استاندارد ميوه ها و سبزيها - زردآلو ‏–‏ نگهداري درسردخانه(از مرحله برداشت تا نگهداري نخستين بار در سال 1356 تهيه شد.اين استاندارد براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي وتأييد كميسيون هاي مربوط براي اولين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت ودرسيصد و هفتاد وپنجمين جلسه كميته ملي استاندارد خوراك وفرآورده هاي كشاورزي مورخ 19/09/81تصويب شد.اينك اين استانداردبه استنادبنديك ماده 3قانون اصلاح قوانين ومقررات مؤسسه استانداردوتحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371به عنوان استانداردملي ايران منتشرمي شود.

‏براي حفظ همگامي وهماهنگي باتحولات وپيشرفتهاي ملي وجهاني درزمينه صنايع ،علوم وخدمات،استانداردهاي ملي ايران درمواقع لزوم تجديدنظرخواهدشدوهرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح وتكميل اين استانداردارائه شوددرتجديدنظربعدي موردتوجه قرارخواهدگرفت.بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايدهمواره ازآخرين تجديدنظرآنهااستفاده كرد.

‏درتهيه وتجديدنظراين استانداردسعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجودونيازهاي جامعه،درحدامكان بين اين استانداردواستانداردهاي بين المللي واستانداردملي كشورهاي صنعتي وپيشرفته هماهنگي ايجادشود.

4

‏منابع ومآخذي كه براي تهيه اين استانداردبه كاررفته به شرح زيراست:

‏1- استاندارد ملي ايران 2016 ‏”‏ زردآلو ‏–‏ نگهداري در سردخانه‏”

2- ISO: 2826 – 1974 Apricots –Guide to cold storage

‏3- شاهدي،محمد.كديور،مهدي.(ترجمه).اصول تبديل ونگهداري ميوه هاوسبزيها

‏4- شرايعي،پروين .بسته بندي محصولات تازه كشاورزي،انتشارات مركزتحقيقات كشاورزي خراسان،1378

‏5- فلاحي،مسعود.شيوه هاي علمي وعملي بسته بندي ميوه وسبزي،انتشارات بارثاوا،1378

‏6- مقتدر،عبدالله .زردآلوي ايران ومشتقات آن ازديدگاه مسائل اقتصادي وصادراتي مؤسسه استانداردوتحقيقات صتعتي اداره كل استانداردآذربايجان شرقي،1368

‏مقدمه

‏زردآلوكه نام علمي آنPrunus Armanica‏ ‏است ازگياهان تيره Rosaceae‏ ‏(تيره گلسرخيان)ازراسته

‏گيلاس مي باشد.درختي است تك پايه كه معمولا"درنيم كره شمالي مي رويد.

‏ميوه آن تقريبا"گردوگوشتي وبعضي ازانواع آن تقريبا"بيضي شكل ويانوك درازبوده وبواسطه شياري به دو قسمت مساوي تقسيم مي شود . از عمق اين شيارها نيز براي تعيين نوع يا واريته زردآلو استفاده مي نمايند.ميوه زردآلوازنظرعلمي ميوه شفت (ميوه آبداري است بادرون برچوبي ضخيم)كه هسته دروسط آن قراردارد.اين ميوه رقم واقسام زيادي دارد.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود لایه های شیپ فایل ایلام پاورپوینت پنج گام برنامه ریزی چیست پاورپوینت توسعه روستايي و مفهوم آن راهنماي اصول تغذيه تكميلي شيرمادرخواران دانلود پاورپوینت بیومکانیک عضله مخطط